19. 11. 2023
19:30 hod.
Varšava, Polsko

Festival Eufonie

Bedřich Smetana
Má vlast, cyklus symfonických básní JB 1:112

 

Janáčkova filharmonie Ostrava
Tomáš Netopil – dirigent

 

Cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany provede JFO pod taktovkou předního českého dirigenta Tomáše Netopila. Má vlast je Smetanovým nejslavnějším dílem a současně symbolickou poctou české zemi a národu. Zatímco symfonické básně Vltava a Z českých luhů a hájů popisují krásy české přírody, Vyšehrad s proslulými harfami věštců a Tábor s citací husitského chorálu zase připomínají nejvýznamnější momenty české historie. V básních Šárka a Blaník potom skladatel nahlédl do sféry národních pověstí a mytologie.

Interpretace cyklu představuje pro orchestr i dirigenta smělou výzvu a současně vyžaduje jistou odpovědnost vůči tradici. Slavné uvedení cyklu legendárním dirigentem Václavem Talichem v dobách německé okupace manifestovalo národní sebevědomí, o půl století později, v roce 1990, zazněla Má vlast v provedení dirigenta Rafaela Kubelíka na pražském Staroměstském náměstí a stala se symbolem nově nabyté svobody.

Koncert ve Varšavě finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Moravskoslezský kraj.