fbpx


K2 Colli a La scala Quartet

Robert Schumann
Klavírní kvintet Es dur op. 44

Dmitrij Šostakovič
Klavírní kvintet g moll op. 57

 

Federico Colli – klavír
La Scala String Quartet

 

Opravdovým těžištěm Schumannovy tvorby jsou skladby pro klavír. Z jeho komorních děl pak vyniká Klavírní kvintet Es dur věnovaný jeho ženě a skvělé klavíristce Claře. Proto není divu, že v něm má klavír dominantní roli. Tvorba Dmitrije Šostakoviče je pevným pilířem repertoáru Janáčkovy filharmonie (v únoru 2020 zazní např. slavná Leningradská symfonie). Ke stěžejním dílům jeho komorní hudby patří Klavírní kvintet g moll. S autorem u klavíru měl premiéru v Moskevské konzervatoři 23. listopadu 1940. Do Ostravy se opět vrací Ital Federico Colli, ke spolupráci si přizval La Scala String Quartet, soubor složený z hráčů stejnojmenného operního domu a spolu provedou obě tato monumentální díla komorní literatury.