Janáčkova filharmonie OstravaKoncertyKoncert v orchest(h)řišti

29. 07. 2021
18:00 hod.
Orchest(h)řiště za Domem kultury města Ostravy

Koncert v orchest(h)řišti

Johann Went
Trio C – dur pro dva hoboje a anglický roh

Ludwig van Beethoven
Variace na téma „Là ci darem la mano“

Dominik Bunc – hoboj
Paulina Kończal – hoboj
Weronika Flisek
– hoboj

Vstupné dobrovolné
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v hudebním sále Janáčkovy filharmonie Ostrava.