30. 08. 2021
19:00 hod.
Orchest(h)řiště za Domem kultury města Ostravy

Závěrečný koncert

Franz Josef Haydn: Symfonie č. 104 D dur

Janáčkova filharmonie Ostrava
Gábor Káli – dirigent

Dobrovolné vstupné!
Akce proběhne za příznivého počasí!