Janáčkova filharmonie OstravaJFO vyhlašuje otevřenou výzvu na asistenta/asistentku dirigenta

JFO vyhlašuje otevřenou výzvu na asistenta/asistentku dirigenta

Janáčkova filharmonie Ostrava vyhlašuje otevřenou výzvu pro dirigenty se zájmem o navázání spolupráce s orchestrem Janáčkovy filharmonie při asistování hostujícím dirigentům i šéfdirigentovi a při vedení vybraných zkoušek a nahrávacích projektů, a to na pozici

 

asistent/ka dirigenta

 

Janáčkovy filharmonie Ostrava. V ideálním případě půjde o dlouhodobou spolupráci s orchestrem pod vedením dirigentů jako jsou (v sezóně 2024/25) Daniel Raiskin, Andrey Boreyko, Lawrence Foster, Domingo Hindoyan a další; a o pravidelnou spolupráci se členy Mezinárodní orchestrální akademie.

Výzva je součástí dlouhodobé strategie Janáčkovy filharmonie Ostrava poskytovat příležitosti mladým umělcům (Mezinárodní orchestrální akademie, interpretační soutěž Janáčkovy filharmonie Ostrava, otevřená výzva pro skladatele/ky,…).

 

POŽADAVKY

–    ukončené studium oboru dirigování (orchestru či sboru) na konzervatoři, akademii nebo obdobné instituci

–    plynulá znalost českého a anglického jazyka (ostatní jazyky výhodou)

Uchazeči budou hodnoceni v rámci tříkolového konkurzu. Případná angažmá na jednotlivých projektech budou následně domluvena individuálně s vybranými uchazeči.

Janáčkova filharmonie Ostrava si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců.

Přihlášky do prvního kola vyplňte elektronicky do 31. 7. 2024,

 

 

s následujícími náležitostmi:

–  video v délce alespoň 5 minut, ne starší 24 měsíců, zaznamenávající uchazeče při dirigování orchestru či ansámblu (případně alespoň dvou klavírů) v libovolném repertoáru

–  strukturovaný profesní životopis v českém a anglickém jazyce

–  motivační dopis v českém a anglickém jazyce v rozsahu max. 1 normostrana

K přihlášce je volitelně možno připojit přímé reference od profesionálů v oboru.

 

Vybraní uchazeči budou přizváni do druhého kola, které proběhne fyzicky v prostorách Janáčkovy filharmonie Ostrava v pondělí 3. 10. 2024. Uchazeči budou dirigovat ansámbl sestavený z členů Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Repertoár: Igor Stravinskij: Osm instrumentálních miniatur

 

Třetí kolo proběhne tamtéž 14. 10. Vybraní uchazeči budou dirigovat zkoušku orchestru JFO v následujícím repertoáru: Lukáš Janata: Nová skladba na objednávku, Anton Bruckner: Symfonie č. 3

Součástí druhého a třetího kola může být i krátký pohovor.

 


Kontakt pro dotazy: Ondřej Daněk, danek@jfo.cz