fbpx


1. abonentní koncert v Opavě

Ludwig van Beethoven
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73

Ludwig Van Beethoven
Egmont, scénická hudba op. 83

 

Matyáš Novák – klavír
Kateřina Kněžíková – soprán
Janáčkova filharmonie Ostrava

Jiří Rožeň – dirigent

 

Máme tu Beethovenův rok. Tento velikán mezi skladateli je totiž letošním „jubilantem“. V prosinci uplyne od jeho narození 250 let. Sice se neví, kdy se  přesně narodil (známé je pouze datum křtu – 17. 12. 1770), což pořadatelům oslav dělá trošku těžkou hlavu, ale jinak celosvětovému slavení nic nebrání. A Janáčkova filharmonie Ostrava samozřejmě také přispěje svou troškou. Proto také první z opavských koncertů JFO bude patřit Beethovenovi.
Nejprve zazní slavný Beethovenův Císařský klavírní koncert. Skladba byla komponována roku 1809, dokončena v únoru 1810 a skladatel ji věnoval svému mecenáši a žáku, arcivévodovi Rudolfovi, příštímu arcibiskupu v Olomouci. Ještě téhož roku koncert vyšel tiskem v Londýně; přízvisko Emperor (Císařský) dodal dílu anglický vydavatel, snad s ohledem na majestátní charakter díla, ale i s poukazem na nositele dedikace, habsburského arcivévodu. Z celé pětice Beethovenových klavírních koncertů je právě Koncert Es dur nejoblíbenějším.
Následovat bude scénická hudba ke Goethově truchlohře Egmont, která spolu s předehrou měla premiéru v roce 1810 ve Vídni. V tamním Hoftheatre při premiéře dílo dirigoval sám skladatel. Děj Goethova dramatu se odehrává ve druhé polovině 16. století, kdy byl za španělské nadvlády popraven vlámský kníže Lamoraal Egmont – za zradu krále Filipa II. Jeho smrt byla jedním z popudů vypuknutí nizozemské revoluce, z níž vzešla samostatnost této země. Goethova tragédie končí smrtí Egmonta a zdůrazněním pokračování boje za svobodu. Tato tématika byla Beethovenovi velmi blízká.