26. 01. 2023
18:00 hod.
Kino Vesmír
od 180 Kč

E1 Mladí sólisté I.

Hlavní slovo budou mít při úvodním koncertu cyklu E – který patří vycházejícím hvězdám – harfy, klarinety housle a violoncella. Zazní skladby skutečných mistrů a koncert povede dirigent Adam Sedlický.

 

Jan Křtitel Krumpholz
Koncert pro harfu a orchestr č. 5 B dur op. 7

František Vincenc Kramář
Koncert pro dva klarinety a orchestr č. 2 Es dur op. 91

Petr Iljič Čajkovskij
Melancholická serenáda op. 26

Petr Iljič Čajkovskij
Valse-Scherzo op. 34

Josef Haydn
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur

 

Martin Sadílek – harfa
Anna Sysová – klarinet
Marek Švejkar – klarinet
Arnau Petřivalský – housle
David Pěruška – violoncello
Janáčkova filharmonie Ostrava
Adam Sedlický – dirigent

 

Harfy, klarinety, housle a violoncella budou mít hlavní slovo při úvodním koncertu Cyklu E, ve kterém zaznějí skladby od skutečných mistrů. Jan Křtitel Krumpholz byl významný český harfista a hudební skladatel, který studoval v Paříži a působil ve Vídni. Koncert pro harfu a orchestr složil v roce 1778 a sám ho premiéroval.

Další z českých hudebních velikánů, František Vincenc Kramář, se inspiroval Mozartem a Beethovenem. Kramář měl na hudebníky vždy vysoké nároky, což dokazuje i ve svém Koncertu pro dva klarinety a orchestr.

Melancholická serenáda patří ke kratším skladbám Petra Iljiče Čajkovského a není jednoduchá na interpretaci. Také další krátká skladba tohoto ruského velikána, Valse-Scherzo pro housle a orchestr, kterou složil v roce 1877, má na sólistu vysoké technické nároky a prověří jeho talent i technickou přípravu.

Závěrečné slovo bude patřit Josefu Haydnovi a jeho Koncertu pro violoncello a orchestr, který zkomponoval v roce 1783 pro Antonína Krafta, violoncellistu kapely knížete Esterházyho. O pravosti skladby se nějakou dobu pochybovalo, říkalo se dokonce, že ji napsal přímo Kraft. Až když se v roce 1951 objevil Haydnův autograf, bylo jeho autorství s konečnou platností potvrzeno.

 

Nenechte si ujít

E1 Mladí sólisté I.

Hlavní slovo budou mít při úvodním koncertu cyklu E – který patří vycházejícím hvězdám – harfy, klarinety housle a violoncella. Zazní skladby skutečných mistrů a koncert povede náš Maroš Potokár.

26. 01. 2023
18:00 hod.
Kino Vesmír
od 180 Kč

E1 Mladí sólisté I.

Hlavní slovo budou mít při úvodním koncertu cyklu E – který patří vycházejícím hvězdám – harfy, klarinety housle a violoncella. Zazní skladby skutečných mistrů a koncert povede náš Maroš Potokár.

26. 01. 2023
18:00 hod.
Kino Vesmír
od 180 Kč

E1 Mladí sólisté I.

Hlavní slovo budou mít při úvodním koncertu cyklu E – který patří vycházejícím hvězdám – harfy, klarinety housle a violoncella. Zazní skladby skutečných mistrů a koncert povede náš Maroš Potokár.

26. 01. 2023
18:00 hod.
Kino Vesmír
od 180 Kč