22. 12. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 260 Kč

M1 Vánoční koncert

Rybova Česká mše vánoční a Honeggerova Vánoční kantáta – to je sváteční program koncertu, který povede dirigent Chuhei Iwasaki. Výjimečnou atmosféru podtrhne také Koncertní sbor Permoník.

 

Arthur Honegger
Vánoční kantáta H 212

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

 

Roman Hoza – baryton
Anita Jirovská
 – soprán
Hana Dobešová – mezzosoprán
Václav Vallon – tenor
Canticum Ostrava
Jurij Galatenko
– sbormistr
Koncertní sbor Permoník

Martina Juríková – sbormistryně
Janáčkova filharmonie Ostrava
Chuhei Iwasaki – dirigent

 

Francouzský skladatel švýcarského původu Arthur Honegger napsal své poslední vokálně instrumentální dílo, Vánoční kantátu pro baryton, dětský sbor, varhany a orchestr, dva roky před svou smrtí. Premiéra v roce 1953 přinesla dílo prostoupené pohodou, klidem a nadějí, které člověku přináší Kristovo narození. Posluchači jsou osloveni také ohlasy líbezných lidových koled a barokní polyfonie. 

„Slavnostní mše věnovaná oslavě narození Pána Ježíše Krista, v jazyce českém do hudby uvedená Jakubem Janem Rybou, učitelem a ředitelem rožmitálského kůru roku 1796 ve 31 letech jeho věku.“ Tento sáhodlouhý název – v originále navíc latinsky – dal autor skladbě, která se stala doslova synonymem českých Vánoc. Známe ji pod kratším názvem Česká mše vánoční, případně jako jednoslovnou Rybovku. Ryba sám si přitom více cenil jiných svých opusů. Zpěvnost, prostota a přirozená hudebnost však z této skladby vytvořila prototyp českých Vánoc. „Co jest to, co jest za libé hraní?“, ptají se v jedné árii Rybovy postavy. Odpověď zná i po více než dvou stoletích každý posluchač.

Dopravu na koncert pro mimoostravské posluchače je možné zajistit prostřednictvím projektu Janáčkovy filharmonie „JFO na dosah“. Více informací o projektu zde.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Nenechte si ujít

M2 Novoroční koncert

Generálka je veřejná
O pobavení, které si žádá novoroční veselí, se postará duo Šostakovič a Strauss. Za klavír usedne Simon Trpčeski a orchestr povede hlavní hostující dirigent Popelka.

06. 01. 2022
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 280 Kč

A3 Sibelius v rukou Aleny Baevy

Sólový part Sibeliova Koncertu pro housle a orchestr se řadí mezi ty nejnáročnější v houslové literatuře. Spolu s JFO jej předvede houslistka Alena Baeva.

10. 02. 2022
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 190 Kč

B3 Rachmaninov v podání Vadyma Kholodenka

Klavíristu Vadyma Kholodenka doprovodí při provedení Rachmaninovova Koncertu pro klavír orchestr JFO dirigent Andrey Boreyko.

03. 03. 2022
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 190 Kč