Janáčkova filharmonie OstravaKoncertyA1 Do hvězdných výšin

13. 10. 2022
19:00 hod.
Kino Vesmír
od 300 Kč

A1 Do hvězdných výšin

První koncert cyklu A ve Vesmíru si zaslouží slavnostní skladby: Beethovenův „Císařský“ koncert a Bartholdovu „Reformační“ symfonii. Zve klavírista Zoltán Fejérvári a dirigent Valentin Uryupin.

 

Ludwig van Beethoven
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 5 D dur op. 107 „Reformační“

 

Zoltán Fejérvári – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Valentin Uryupin – dirigent

 

První koncert cyklu A zazní v kině Vesmír, kam se filharmonie dočasně přestěhovala kvůli výstavbě nového koncertního sálu. Protože se na výsledek všichni těšíme, zvolili jsme slavnostní skladby. Povzneseme se s Beethovenovým Koncertem pro klavír a orchestr číslo 5, který si vysloužil přízvisko „Císařský“. Údajně proto, že při premiéře jeden francouzský důstojník zvolal „c’est l’Empereur!“ neboli „to je císař!“. Skladatel koncert zkomponoval v roce 1809 a věnoval ho svému mecenáši, příteli a žákovi arcivévodovi Rudolfu Janu, kardinálu Habsbursko-Lotrinskému. Premiéra se odehrála o dva roky později v Lipsku, kde se už ale Beethoven nepředstavil jako sólista kvůli svému odcházejícímu sluchu. Zastoupil ho Friedrich Schneider. Klavírní koncert začíná netypicky sólovým vstupem bez orchestrálního úvodu. Ačkoli někteří kritikové po premiéře díla nesouzněli s délkou skladby (která zastínila její krásu), publikum ho přijalo s velkým potleskem.

V optimistickém duchu budeme pokračovat i v druhé půlce večera. Symfonie číslo 5 Felixe Mendelssohn-Bartholdyho je skladba, kterou skladatelova sestra Fanny označila jako „Reformační“. Hudebník ji totiž zkomponoval na počest 300. výročí předložení Augsburského vyznání Karlu V., což byl jeden ze základních spisů reformátorské lutherské církve. Skladba měla premiéru v roce 1832 a skladatel ji za svého života ještě několikrát zrevidoval.

Nenechte si ujít

A1 Do hvězdných výšin

První koncert cyklu A ve Vesmíru si zaslouží slavnostní skladby: Beethovenův „Císařský“ koncert a Bartholdovu „Reformační“ symfonii.

 

13. 10. 2022
19:00 hod.
Kino Vesmír
od 300 Kč

A1 Do hvězdných výšin

První koncert cyklu A ve Vesmíru si zaslouží slavnostní skladby: Beethovenův „Císařský“ koncert a Bartholdovu „Reformační“ symfonii.

 

13. 10. 2022
19:00 hod.
Kino Vesmír
od 300 Kč

A1 Do hvězdných výšin

První koncert cyklu A ve Vesmíru si zaslouží slavnostní skladby: Beethovenův „Císařský“ koncert a Bartholdovu „Reformační“ symfonii.

 

13. 10. 2022
19:00 hod.
Kino Vesmír
od 300 Kč