fbpx
Janáčkova filharmonie OstravaXX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 21

XX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 21

Z pověření Ministerstva kultury pořádají
NIPOS-ARTAMA Praha a Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.
XX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2021
23. – 24. dubna 2021

Soutěžní řád:

Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:

 • střední třída
 • vyšší třída
 • nejvyšší třída

Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, v počtu minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.

Délka vystoupení pro orchestry střední třídy je stanovena na 35 minut, v nichž je zahrnuta maximálně
10 minutová pódiová zkouška v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 minutové přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový časový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Délka vystoupení pro orchestry vyšší třídy je stanovena na 40 minut, v nichž je zahrnuta maximálně 10 minutová pódiová zkouška v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 30 minutové  přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový časový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Délka vystoupení pro orchestry nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, v nichž je zahrnuta maximálně
10 minutová pódiová zkouška v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 35 minutové přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový časový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.

V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

Povinné skladby pro rok 2021:

 • střední třída: Petr Spanilý – Amoretta (vydavatelství Bärenreiter Praha)
 • vyšší třída: Pavel Staněk – Česká taneční suita (vydavatelství Rundel)
 • nejvyšší třída: Percy Aldridge Grainger – Lincolnshire Posy (vydavatelství Hal Leonard)

 

Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.

Součástí soutěže budou i semináře dirigentů s mezinárodní odbornou porotou.

Termíny:

Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 17. ledna 2021 (Přihláška CZ, Application EN).

Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 14. února 2021 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi a fotografiemi v rozlišení minimálně 300 pixelů. Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.

Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) v pěti kopiích do 14. února 2021

Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 31. března 2021.

 

Hodnocení soutěže:

Výkony v soutěži bude hodnotit mezinárodní porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.

Odborná porota bude hodnotit povinnou skladbu a volitelný program zvlášť, obé dle stanovených kritérií. Výsledný bodový zisk orchestru bude dán průměrem obou hodnocení. Volitelné skladby budou svým stupněm obtížnosti odpovídat dané soutěžní kategorii (třídě).

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria:

 • ladění
 • kvalita tónu a zvuku
 • frázování a artikulace
 • technické provedení
 • rytmické provedení/souhra
 • dynamika a vyrovnanost zvuku
 • prožití (procítění) stylu/interpretace
 • tempo
 • volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy
 • celkový dojem.

 

Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

V soutěži budou uděleny tyto ceny:

 • vítěz třídy
 • za provedení povinné skladby
 • za dirigentský výkon
 • absolutní vítěz soutěže.

 

Pokud je ve třídě pouze jeden orchestr, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.

Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení třídy.

Uděleným bodům budou přiděleny následující přívlastky:

 • výborný (90,01–100 bodů)
 • velmi dobrý (80,01–90 bodů)
 • dobrý (70,01–80 bodů)
 • uspokojivý (60,01–70 bodů)
 • zúčastnil se (60,00 bodů)

Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny:

 • bronzové pásmo (60,00–69,99 bodů)
 • stříbrné pásmo (70,00–79,99 bodů)
 • zlaté pásmo (80,00–89,99 bodů)
 • zlaté pásmo s vyznamenáním (90,00–100 bodů)

Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno sezení hudebníků, dirigentský pult, notové stojánky a bicí nástroje, které jsou uvedeny v partiturách povinných skladeb.

Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici organizačnímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorář.

 

K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:

 • samostatné organizační pokyny
 • dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky)
 • partitura povinné skladby + orchestrální hlasy.

Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, organizační výbor a jeho sekretariát.

 

Kontaktní adresa:

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková orgnizace
Markéta Haničáková
ul. 28. října 124/2556 | 702 00 Ostrava
mobil: +420 724 040 133
e-mail: hanicakova@jfo.cz | www.jfo.cz 

NIPOS – Artama Praha
Václav Hlaváček
Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha
mobil: + 420 603 242 784
e-mail: hlavacek@nipos.cz | www.nipos.cz

 

Partneři v roce 2019:

             

Fotogalerie:

Soubory ke stažení