Janáčkova filharmonie OstravaXXI. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2023

XXI. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2023

                    

 

Z pověření Ministerstva kultury pořádají
NIPOS-ARTAMA Praha a Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.
XXI. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2023
21. října 2023

Soutěžní řád:

Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:

 • střední třída
 • vyšší třída
 • nejvyšší třída

Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, v počtu minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.

Délka vystoupení pro orchestry střední třídy je stanovena na 35 minut, v nichž je zahrnuta maximálně
10 minutová pódiová zkouška v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 minutové přednesení soutěžního programu. Celkový časový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Délka vystoupení pro orchestry vyšší třídy je stanovena na 40 minut, v nichž je zahrnuta maximálně 10 minutová pódiová zkouška v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 30 minutové  přednesení soutěžního programu. Celkový časový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Délka vystoupení pro orchestry nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, v nichž je zahrnuta maximálně
10 minutová pódiová zkouška v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 35 minutové přednesení soutěžního programu. Celkový časový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.

V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

Termíny:

Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 30. června 2023 (Přihláška CZ, Application EN).

Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 31. července 2023 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi a fotografiemi v rozlišení minimálně 300 pixelů. Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.

Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb ve třech kopiích do 31. srpna 2023.

Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 30. září 2023.

Hodnocení soutěže:

Výkony v soutěži bude hodnotit porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.

Odborná porota bude hodnotit následující kritéria:

 • ladění
 • kvalita tónu a zvuku
 • frázování a artikulace
 • technické provedení
 • rytmické provedení/souhra
 • dynamika a vyrovnanost zvuku
 • prožití (procítění) stylu/interpretace
 • tempo
 • volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy
 • celkový dojem.

Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

V soutěži budou uděleny tyto ceny:

 • vítěz třídy
 • za dirigentský výkon
 • absolutní vítěz soutěže.

Pokud je ve třídě pouze jeden orchestr, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.

Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení třídy.

Uděleným bodům budou přiděleny následující přívlastky:

 • výborný (90,01–100 bodů)
 • velmi dobrý (80,01–90 bodů)
 • dobrý (70,01–80 bodů)
 • uspokojivý (60,01–70 bodů)
 • zúčastnil se (60,00 bodů)

Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny:

 • bronzové pásmo (60,00–69,99 bodů)
 • stříbrné pásmo (70,00–79,99 bodů)
 • zlaté pásmo (80,00–89,99 bodů)
 • zlaté pásmo s vyznamenáním (90,00–100 bodů)

 

Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno sezení hudebníků, dirigentský pult, notové stojánky a bicí nástroje.

Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici organizačnímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorář.

K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:

 • samostatné organizační pokyny
 • dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky)

Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, organizační výbor a jeho sekretariát.

 

Soutěžní festival se koná pod záštitou ministra kultury Martiny Baxy a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

Partneři v roce 2023:

    

   

Fotogalerie:

Soubory ke stažení

Václav Hlaváček

Odborný poradce / Senior Advisor

Mgr. Markéta Kuczinská

Manažer uměleckého provozu

Mgr. Markéta Haničáková, Ph. D.

Projektový manažer