II. stupeň ZŠ

SYMFONICKÉ KONCERTY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Již samotná produkce živé hudby v podání mnohočlenného orchestru je úchvatným a omračujícím zážitkem, je-li navíc doplněn poutavým průvodním slovem, či dokonce hereckou akcí, která umocní emoční prožitek a povzbudí přirozenou zvídavost posluchače, dokáže vyvolat a budovat u mladého publika trvalý zájem. Naše moderované koncerty rozhodně nejsou pouhopouhými vzdělávacími programy, ale snaží se návštěvníkům pootevřít dveře, za kterými je čeká ono velké dobrodružství zvané hudba.

19. 10. 2023 v 10:00
Pociťuj (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

7. 12. 2023 v 10:00
Setkávám se (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

8. 2. 2024 v 10:00
Naslouchám (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

27. 3. 2024 v 10:00
Oslavuji (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

Objednávky na janacekpoint@jfo.cz


 

WORKSHOPY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jen poslouchat někdy nestačí, protože jde taky o to, jak poslouchat, nač se zaměřit, co slyšet. Pro nalezení cesty nejen ke klasické hudbě je třeba stimulovat představivost, ale také trénovat  koncentraci. Na našich workshopech pracuje zkušený lektor s dětmi interaktivním způsobem a věnuje se jak prohlubování jejich vědomostí, tak také dovedností. Zapojeno je celé tělo včetně hlasivek. K dispozici máme také širokou škálu nástrojů Orffova instrumentáře. V lekcích ale pracujeme i s předměty každodenního života, které se na první pohled pro práci s hudbou nehodí. Cílem workshopů je rozvoj kreativního myšlení a vnímání světa kolem nás, hravosti, chápání klasické hudby jako přirozené součásti života. Workshopy se mohou stát praktickým doplněním výuky hudební výchovy. Program je sestaven adekvátně věku přihlášených žáků a studentů.

Termín: od října 2023 dle individuální nabídky
Cena: pro žáky 50 Kč (pedagogický doprovod zdarma)
Místo konání: Klub Atlantik, kapacita max. 25 osob

 

Kontaktní osoba:

Zuzana Kyllerová
produkční
e. kyllerova@jfo.cz
t. +420 724 293 009