II. stupeň ZŠ

SYMFONICKÉ KONCERTY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Již samotná produkce živé hudby v podání mnohočlenného orchestru je úchvatným a omračujícím zážitkem, je-li navíc doplněn poutavým průvodním slovem, či dokonce hereckou akcí, která umocní emoční prožitek a povzbudí přirozenou zvídavost posluchače, dokáže vyvolat a budovat u mladého publika trvalý zájem. Naše moderované koncerty rozhodně nejsou pouhopouhými vzdělávacími programy, ale snaží se návštěvníkům pootevřít dveře, za kterými je čeká ono velké dobrodružství zvané hudba.

19. 10. 2023 v 10:00 – Kapacita koncertu byla naplněna! Děkujeme
Pociťuj (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

7. 12. 2023 v 10:00 – Kapacita koncertu byla naplněna! Děkujeme
Setkávám se (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

8. 2. 2024 v 10:00 – Kapacita koncertu byla naplněna! Děkujeme
Naslouchám (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

27. 3. 2024 v 10:00 – Kapacita koncertu byla naplněna! Děkujeme
Oslavuji (provází Markéta Matulová, diriguje Maroš Potokár, režie a koncepce Lenka Jaborská)
Místo konání: kino Vesmír (max. 454 osob)
Cena: 100 Kč/žák (pedagogický doprovod má vstup zdarma)

Objednávky na janacekpoint@jfo.cz