Janáčkova filharmonie OstravaKoncertyE3 Mladí sólisté II. 

22. 04. 2021
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 50 Kč

E3 Mladí sólisté II. 

Koncert bude přenášen online

Casey Cangelosi
Koncert pro marimbu a orchestr č. 2

Camille Saint-Saëns
Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll op. 33

Johannes Brahms
Dvě písně pro alt, violu a klavír op. 91

Claude Debussy
První rapsodie pro klarinet a orchestr L. 116

Gustav Mahler
Rückertovy písně

Sergej Prokofjev
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Des dur op. 10

 

Anežka Nováková – marimba
Karolína Žáková – violoncello
Gabriela Matoušková – klarinet
Bella Adamová – mezzosoprán
Anna Gaálová – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Chuhei Iwasaki – dirigent

 

Třívětý Koncert pro marimbu a orchestr č. 2 je určen pro opravdu technicky zdatné hráče. Skladba vznikla v roce 2009 jako výraz snahy rozšířit repertoár pro tento nástroj.

Jednou z prvních povinností Debussyho ve správní radě pařížské konzervatoře bylo napsat dvě skladby studentům pro závěrečné zkoušky. Rapsodii pro klarinet Debussy dedikoval klarinetistovi a profesoru konzervatoře Prosperu Mimartovi. Skladba byla skutečně nejprve provedena jako povinná u konzervatorních zkoušek.

Violoncello zaujímá v díle Camilla Saint-Saënse výsadní postavení, skladatel mu věnoval množství skladeb, violoncellové koncerty napsal hned dva. A to přesto, že on sám byl klavírista a varhaník.

Mahlerovým oblíbeným básníkem byl romantik Friedrich Rückert. Ve verších dával zaznít své bolesti ze smrti dětí. Po této ráně se básník zhroutil a roky se z ní zotavoval. Mahler zhudebnil pět jeho básní. Tento cyklus předjímá cestu, kterou se Mahler později vydal v Písni o zemi.

Opus číslo 10 je nejkratší z pěti Prokofjevových klavírních koncertů. Koncert je jen jednovětý, skladatel jej ale rozdělil do tří sekcí. Více než o melodii se zajímal o rytmus, s klavírem pracoval v podstatě jako s bicím nástrojem. Účinek je tak intenzivní a velmi dramatický.

 

„Jako většina kompozic Casey Cangelosiho, i Koncert pro marimbu a orchestr č. 2, je zvláště po technické stránce velmi náročnou skladbou. Vybrala jsem si ji k příležitosti ukončení mých studií na brněnské konzervatoři, ale absolventský koncert se nemohl z důvodu uzavření škol uskutečnit. Mám proto velikou radost, že si tuto skladbu mohu nyní zahrát právě s Janáčkovou filharmonií Ostrava.“
Anežka Nováková (marimba)

 

„Vystoupit jako sólistka s orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava je pro mě velká čest. Letos si navíc připomeneme 100 let od úmrtí C. Saint-Saënse, jehož první violoncellový koncert přednesu. Všechno do sebe krásně zapadá a mně nezbývá, než se těšit.“
Karolina Žáková (violoncello)

 

„Jsem ráda, že se koncert bude i přes tuto složitou dobu konat, i když bez živého publika. Snad dokážeme s posluchači alespoň na dálku sdílet radost z hudby a poskytnout jim oddych od každodenních starostí.“
Gabriela Matoušková (klarinet)

 

„Zazpívat si Mahlerovy Rückertovi Písně s Janáčkovou filharmonií Ostrava je splněný sen. Těmto písním se věnuji již mnoho let. Vlastně je to pět intimních obrazů ze života. V tuto dobu ke mně nejvíc promlouvá píseň Um Mitternacht, která vyjadřuje uvědomění si lidské bezmoci, ale také naději a víru v sílu někoho vyššího.“
Bella Adamová (mezzosoprán)

Koncert probíhá za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.

  

Nenechte si ujít

A5 Beethovenův Trojkoncert

Koncert můžete zhlédnout zde
Beethovenův Trojkoncert byl premiérován roku 1808 ve Vídni. Violoncellového partu se tehdy  ujal český rodák Antonín Kraft.

28. 04. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 50 Kč

B5 Závěrečný koncert 

Koncert můžete zhlédnout zde

Vyvrcholení 67. sezóny JFO. Dirigent Andrej Borejko posluchačům představí exkluzívní program.

13. 05. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 50 Kč

E4 Hudební mládí s hvězdami

Koncert zrušen

21. 05. 2021
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 200 Kč