fbpx


E3 Mladí sólisté II. 

22. 04. 2021
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 50 Kč

Koncert bude přenášen online

Casey Cangelosi
Koncert pro marimbu a orchestr č. 2

Claude Debussy
První rapsodie pro klarinet a orchestr L. 116

Camille Saint-Saëns
Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll op. 33

Gustav Mahler
Rückertovy písně

Sergej Prokofjev
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Des dur op. 10

 

Anežka Nováková – marimba
Gabriela Matoušková – klarinet
Karolina Žáková – violoncello
Bella Adamová – mezzosoprán
Anna Gaálová – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Chuhei Iwasaki – dirigent

 

Třívětý Koncert pro marimbu a orchestr č. 2 je určen pro opravdu technicky zdatné hráče. Skladba vznikla v roce 2009 jako výraz snahy rozšířit repertoár pro tento nástroj.

Jednou z prvních povinností Debussyho ve správní radě pařížské konzervatoře bylo napsat dvě skladby studentům pro závěrečné zkoušky. Rapsodii pro klarinet Debussy dedikoval klarinetistovi a profesoru konzervatoře Prosperu Mimartovi. Skladba byla skutečně nejprve provedena jako povinná u konzervatorních zkoušek.

Violoncello zaujímá v díle Camilla Saint-Saënse výsadní postavení, skladatel mu věnoval množství skladeb, violoncellové koncerty napsal hned dva. A to přesto, že on sám byl klavírista a varhaník.

Mahlerovým oblíbeným básníkem byl romantik Friedrich Rückert. Ve verších dával zaznít své bolesti ze smrti dětí. Po této ráně se básník zhroutil a roky se z ní zotavoval. Mahler zhudebnil pět jeho básní. Tento cyklus předjímá cestu, kterou se Mahler později vydal v Písni o zemi.

Opus číslo 10 je nejkratší z pěti Prokofjevových klavírních koncertů. Koncert je jen jednovětý, skladatel jej ale rozdělil do tří sekcí. Více než o melodii se zajímal o rytmus, s klavírem pracoval v podstatě jako s bicím nástrojem. Účinek je tak intenzivní a velmi dramatický.

Nenechte si ujít

A5 Beethovenův Trojkoncert

Koncert bude přenášen online.
Beethovenův Trojkoncert byl premiérován roku 1808 ve Vídni. Violoncellového partu se tehdy  ujal český rodák Antonín Kraft.

29. 04. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 50 Kč
Zobrazit detail

B5 Závěrečný koncert 

Změna Programu

 

 

 

13. 05. 2021
19:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 50 Kč

E4 Hudební mládí s hvězdami

Koncert zrušen
Koncert, během něhož vedle sebe k pultům usednou žáci ZUŠ Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje a členové JFO. Připojí se k nim významní umělci – Ivo Kahánek, Magdalena Kožená a další. 

21. 05. 2021
18:00 hod.
Dům kultury města Ostravy
od 200 Kč