Generální zkoušky

Veřejné generální zkoušky jsou zpoplatněny. Zájemci o jejich návštěvu si vstupenky v ceně 100 Kč mohou zakoupit v Janáček pointu nebo online.
Mějte prosím na paměti, že generální zkoušky JFO jsou stále pouze zkouškami, a je tedy běžné, že se výrazně liší od večerního koncertu, a to nejen civilním oblečením hudebníků, ale také např. komunikací dirigenta s orchestrem, jiným pořadím skladeb či korekcemi jednotlivých částí. Generální zkouška je vždy v režii dirigenta, který má jediný cíl – v tomto čase dokonale připravit orchestr na večerní koncert.

Místo konání: Kino Vesmír
Objednávky: janacekpoint@jfo.cz
Veřejné generální zkoušky začínají v 10 hodin.
Informaci o tom, které generální zkoušky jsou přístupné, uvádíme aktuálně na našem webu. Janáčkova filharmonie si ve výjimečných případech vyhrazuje právo na zrušení veřejné generální zkoušky. Během generální zkoušky nemusí zaznít celý program večerního koncertu.

 

Termíny veřejných generálních zkoušek v 70. sezóně:
23. 5. 2024 | E4 Mladí sólisté III

 

Termíny veřejných generálních zkoušek v 71. sezóně:

19. 9. 2024 | A1 – Zahajovací koncert
31. 10. 2024 | B1 – Brucknerova Třetí symfonie
5. 12. 2024 | A2 – Česko‑francouzský večer
30. 1. 2025 | B2 – Debussyho Moře
6. 2. 2025 | E1 – Mladí sólisté I
20. 2. 2025 | A3 – Stravinského Pták Ohnivák
6. 3. 2025 | E2 – Mladí dirigenti
13. 3. 2025 | B3 – Leila Josefowicz – housle
3. 4. 2025 | E3 – Mladí sólisté II
10. 4. 2025 | A4 – Beethovenova Pastorální
22. 5. 2025 | B4 – Závěrečný koncert
29. 5. 2025 | E4 – Mladí sólisté III